doctor

CVRM

Een afspraak kan telefonisch met de assistente gemaakt worden.

Hart en vaatziekten:

Hart- en vaatziekten ontstaan als de bloeddoorstroming in bepaalde slagaders en vaten onvoldoende wordt. Meestal is dat een gevolg van vaatvernauwing. Hart- en vaatziekten is één van de meest voorkomende aandoeningen waaraan mensen overlijden. Om het risico op hart en vaatziekten (opnieuw) te verlagen hebben wij een CVRM spreekuur opgezet (Cardio Vasculair Risico Management).

Het CVRM spreekuur richt zich op twee doelgroepen:

• Primaire patiënten;

Deze groep heeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten door de hierna te noemen risico factoren.

• Secundaire patiënten;

Deze groep heeft in het verleden als een hart en vaatziekten ontwikkeld.

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten kunnen zijn:

•  Leeftijd

•  Etniciteit

•  Andere ziekten/aandoeningen

•  Familiare belasting

•  Roken

•  Overgewicht

•  Leefstijl

•  Verhoogd cholesterol

•  Verhoogde bloeddruk

Een aantal van deze risicofactoren kun je zelf beïnvloeden, maar een aantal ook niet.

Om de hoogte van het risico te kunnen bepalen en te zien wat jij eraan kunt doen is het goed om de risicofactoren zo compleet mogelijk in kaart te brengen. Hiervoor is bloedonderzoek nodig als mede een afspraak bij de praktijkondersteuner die het risicoprofiel verder invult en bespreekt welke interventies er kunnen worden ingezet om het risico te verlagen.

Vanuit de praktijk roepen wij secundaire patiënten die niet bij de cardioloog onder controle zijn jaarlijks op om langs te komen. Herkent u zich in de risico factoren en wilt u een controle? Stuurt u dan een bericht door middel van een e-consult.

010-4664920

Openingstijden

maandag 08:00 – 17:00
dinsdag 08:00 – 17:00
woensdag 08:00 – 17:00
donderdag 08:00 – 17:00
vrijdag 08:00 – 17:00