Jaarlijkse griepprik en pneumokokkenprik

Gratis griepprik

Patiënten van onze praktijk die een oproep krijgen voor de jaarlijkse griepprik, kunnen deze prik gratis in de praktijk komen halen op donderdag 9 november 2023 tussen 13:00 uur en 16:00 uur.
Graag de brief meenemen naar de praktijk.

Bij verhindering graag na 9 november bellen om een andere afspraak te maken. Andere afspraken zijn slechts beperkt mogelijk, dus alleen als het echt niet anders kan.
Wilde u eerdere jaren de griepprik niet maar dit jaar wel? Bel dan met de praktijk voor overleg.

Pneumokokkenprik
Dit jaar wordt ook weer de pneumokokkenprik gegeven. Die is er dit jaar voor 63- t/m 66-jarigen (geboortejaar 1957 t/m 1960). Patiënten van onze praktijk, die in aanmerking komen voor de gratis pneumokokkenprik, krijgen een aparte oproep. De pneumokokkenprik mag tegelijk met de griepprik, maar wordt in de andere arm gegeven.

Meer informatie?
Meer informatie over de griep(prik) vindt u op rivm.nl/griepprik en op thuisarts.nl/griep.