Drie nieuwe digitale dokters zijn bij ons gestart

Er zijn drie nieuwe digitale dokters bij ons gestart; Dokter L. Hollmann, Dokter A. Mailuhu en Dokter C. de Wi.